Copyright The sapling tree wszystkie prawa zastrzeżone 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

 

Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie oraz plików Cookies. 

 

Administratorem danych osobowych jestem ja, czyli Anna Drzewiecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „The sapling tree” Anna Drzewiecka, zamieszkała w w Koninie, NIP 6652808369, numer telefonu +48 722 128 609, adres mailowy yoga@thesaplingtree.pl, adres strony internetowej www.thesaplingtree.pl

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie uprawionym odbiorcom (organy i instytucje publiczne) na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom z którymi współpracuje (poczta elektroniczna), na podstawie oddzielnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie Ci treści dotyczących mojej aktywności i/lub realizacji zamówienia zakupu e-booka.  

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych to poszczególne przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z późn. zm.) tj.: 

  • art. 6 ust. 1 lit.  a, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i promocjach oraz 

  • art. 6 ust. 1 lit. b, czyli Twój udziału w zajęciach, warsztatach, innych wydarzeniach oraz realizacja zamówienia zakupu e-booka na podstawie umowy,

  • art. 6 ust. 1 lit. c, wystawianie rachunku, jeśli będziesz tego potrzebował (czyli prawnie ciążący na mnie obowiązek) i w końcu 

  • art. 6 ust. 1 lit. f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych moich interesów, czyli m.in. do archiwizacja rachunku oraz obrony przed roszczeniami. 

 

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane to: 

- W zakresie zgody - czas którym Ty zarządzasz. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania treści mailowych ode mnie. 

 - W zakresie umowy - czas realizacji umowy i potencjalnej obrony przed roszczeniami. 

 

Jednocześnie informuję Cię o uprawnieniach związanych z Twoimi danymi osobowymi. 

 

Przede wszystkim masz prawo do żądania od administratora, czyli ode mnie:

- dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących oraz otrzymywania z nich kopii,  

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

- usunięcia Twoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych Ciebie dotyczących,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Jeśli Twoim życzeniem, jest skorzystanie z powyższych praw, proszę o pisemne (mailowe), zgłoszenia tego faktu do mnie (dane kontaktowe podane na początku klauzuli). 

 

Masz również prawo do wniesienia skargi na moje działania do właściwego organu nadzorczego.

 

Chcę, abyś miał pełną świadomość, iż podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do realizacji celów wskazanych powyżej. 

 

PLIKI COOKIES 

 

W celu łatwiejszego korzystania ze strony internetowej, korzystam z plików cookies, czyli niewielkich informacji, zapisywanych w przeglądarce, przez strony internetowe, które odwiedzasz, na co wyrażasz zgodę. Jednocześnie zapewniam, że korzystanie z plików cookies nie jest związane z gromadzeniem i innym przetwarzaniem osobistych lub prywatnych danych (nie pozwala mi na Twoją identyfikację) i jest wolne od wirusów, czyli jest bezpieczne dla Twoich urządzeń. Możesz w każdym czasie zablokować lub usunąć wykorzystanie plików cookies.

 

Korzystam z nich po to, aby dopasować zawartość strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. 

 

Pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika, aby właściwie wyświetlić stronę. Pozwalają też na przygotowywania statystyk wspierających poznanie preferencji i zachowań użytkowników.  Musisz wiedzieć, że analiza tych statystyk jest anonimowa, a dzięki niej możliwe jest dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, do panujących potrzeb i trendów. Statystyki stosuje się również do oceny popularności strony. 

 

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. 

Pliki sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu opuszczenia strony np. poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki. 

Pliki stałe przechowywane są w twoim urządzeniu końcowym, do czasu ich usunięcia przez ciebie lub przez czas wynikający ustawień.

 

Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. 

 

Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 

 

Pamiętaj, że większość przeglądarek, ma ustawioną domyślną akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

 

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności i plików cookies. Zmiany mogą być podyktowane w szczególności rozwojem własnym, tej strony, powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, czy też technologii internetowej. Na dole strony znajdziesz datę publikacji aktualnego dokumentu. Jeśli pojawią się w nim zmiany, będą oznaczone innym kolorem, tak żebyś wiedział czego dotyczą. Zmiany odnoszą się zawsze do ostatniej wersji, a Ciebie proszę o zapoznanie się z nimi i jeśli nadal jesteś tutaj, to uważam, że się na nie zgadzasz.

 

Data publikacji wersji 3: 01.04.2021

 
 

Jak są chronione Twoje dane osobowe?

T H E     S A P L I N G    T R E E